Zmiana opłat członkowskich zawodników od 01-01-2020

Przypominamy, że od 01-01-2020 ulegają zmianie wysokości miesięcznych opłat członkowskich zawodników klubu.

Załącznik nr 1 do Protokołu nr 1/12/2019 z dnia 09.12.2019r.

UCHWAŁA nr 1/12/2019 z dnia 09.12.2019 r. z Posiedzenia Zarządu
Miejskiego Towarzystwa Pływackiego KORMORAN Olsztyn

W dniu 09.12.2019 r. Zarząd MTP KORMORAN Olsztyn podjął Uchwałę nr 1/12/2019 z dnia 09.12.2019r. w sprawie opłat członkowskich za zawodników Klubu, tj.:
1) miesięczne opłaty za zawodnika, wynoszą: 90 zł (SP klasa IV), 130 zł (pozostali), a w przypadku rodzeństwa 180 zł,
2) ww. opłaty obowiązują przez cały rok kalendarzowy, tj. przez 12 miesięcy.

W głosowaniu wzięło udział 5 Członków Zarządu, z których:
za – 4 osoby
przeciw – 0
wstrzymało się – 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020r.