Wyborcze Walne Zebranie Członków MTP Kormoran

UWAGA !!! Zmiana godzin rozpoczęcia WWZCz MTP Kormoran


                                                                              Olsztyn, dnia 02 wrzesień 2021 r.

Stowarzyszenie MTP ”Kormoran”

ul. Głowackiego 27,

10-563 Olsztyn

ZAPROSZENIE

Działając jako Prezes MTP ”Kormoran” na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Miejskiego Towarzystwa Pływackiego Kormoran w Olsztynie, zapraszam na Wyborcze Walne Zebranie Członków Miejskiego Towarzystwa Pływackiego Kormoran w Olsztynie, które odbędzie się 16 września 2021 r. godz. 19:45 na Pływalni Uniwersyteckiej UWM ul. Tuwima w Olsztynie.

Drugi termin 16 wrzesień 2021 r. godz. 20:00 na Pływalni Uniwersyteckiej UWM ul. Tuwima w Olsztynie.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Wyborczego Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania .
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Wyborczej.
 7. Przedstawienie przez Zarząd obecnej sytuacji klubu.
 8. Wybór Zarządu .
 9. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie Zebrania.

Zarząd MTP Kormoran

Prezes MTP Kormoran

Olsztyn

Izabela Kozon