Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków MTP Kormoran Olsztyn – 22.10.2020 – ważne informacje !!!

W związku z dynamicznymi zmianami w zakresie sytuacji epidemiologicznej i wejściu miasta Olsztyna do czerwonej strefy, Zarząd MTP Kormoran Olsztyn przekazuje następujące informacje w związku z organizacją Walnego Zgromadzenia w dniu 22.10.2020:

  • zmiana miejsca Zgromadzenia na Olsztyn, ul. Szarych Szeregów 5 – siedziba OSM Olsztyn (wejście od strony targowiska miejskiego), parter – pokój 10,
  • wejście uczestników pojedynczo, głosowanie m.in. nad przyjęciem poprawek do Statutu po uprzednim podpisaniu listy obecności,
  • wolne wnioski w formie pisemnej, składane podczas Zgromadzenia po uprzednim ich przygotowaniu,
  • odpowiedzi Zarządu na wolne wnioski zamieszczone będą na stronie internetowej Klubu.