Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków MTP Kormoran Olsztyn – 22.10.2020 – projekt zmiany Statutu

Podczas Walnego Zgromadzenia MTP Kormoran Olsztyn przedstawione zostaną propozycje zmiany Statutu. Projekt, z naniesionymi zmianami poniżej:

Projekt nowego Statutu MTP Kormoran