Uchwały Zarządu w sprawie składek stowarzyszenia MTP Kormoran

Zarząd MTP Kormoran podjął uchwałę dotyczącą składek członkowskich:

Poniżej pełny tekst podjętej uchwały wraz z przebiegiem głosowania:

UCHWAŁA nr 1/02/2022 z dnia 21.02.2022 r. z Posiedzenia Zarządu Miejskiego Towarzystwa Pływackiego KORMORAN Olsztyn

W dniu 21.02.2022 r. Zarząd MTP KORMORAN Olsztyn podjął Uchwałę nr 1/02/2022 z dnia 21.02.2022 r. w sprawie opłat członkowskich za zawodników Klubu, tj.:

1) miesięczne opłaty za zawodnika, wynoszą: 100 zł (SP klasa IV), 150 zł (składka podstawowa od klasy V do SMS), a w przypadku rodzeństwa 200 zł,

2) składka Kormoran junior 180 zł

3) ww. opłaty obowiązują przez cały rok kalendarzowy, tj. przez 12 miesięcy.

Dla przypomnienia:

Załącznik nr 2 do protokołu nr 4 z dnia 12.09.2018 r.

UCHWAŁA nr 4/2018 z dnia 12.09.2018 r.
z Posiedzenia zarządu
Miejskiego Towarzystwa Pływackiego KORMORAN Olsztyn

W dniu 12.09.2018 r. Zarząd MTP KORMORAN Olsztyn podjął Uchwałę nr 4 z dnia 12.09.2018 r. w sprawie zawieszenia zawodników w członkostwie stowarzyszenia MTP KORMORAN Olsztyn spowodowanego zaległościami w płatności składek członkowskich trwającymi powyżej 1 miesiąca.

W głosowaniu wzięło udział 3 Członków Zarządu, z których:
za – 3 osoby,
przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.

Uchwała wchodzi z dniem 1.04.2022r.