Uchwała Zarządu 4/2018

Załącznik nr 2 do protokołu nr 4 z dnia 12.09.2018 r.

UCHWAŁA nr 4/2018 z dnia 12.09.2018 r.
z Posiedzenia zarządu
Miejskiego Towarzystwa Pływackiego KORMORAN Olsztyn

W dniu 12.09.2018 r. Zarząd MTP KORMORAN Olsztyn podjął Uchwałę nr 4 z dnia 12.09.2018 r. w sprawie zawieszenia zawodników w członkostwie stowarzyszenia MTP KORMORAN Olsztyn spowodowanego zaległościami w płatności składek członkowskich trwającymi powyżej 1 miesiąca.
Jednocześnie wyznaczono termin do uregulowania zaległych składek wynikających z roku szkolnego 2017/2018 do dnia 30.09.2018 r.

W głosowaniu wzięło udział 8 Członków Zarządu, z których:
za – 8 osób,
przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.

Uchwała wchodzi z dniem podpisania.

Dodaj komentarz