Opłaty licencyjne

Miejskiego Towarzystwa Pływackiego KORMORAN Olsztyn

Zarząd MTP KORMORAN Olsztyn przypomina o obowiązku w opłacaniu  składek członkowskich na rzecz stowarzyszenia.

W związku z licznymi zaległościami w regulowaniu:

1)      składek członkowskich za zawodników,

2)      składek członków zwyczajnych MTP KORMORAN OLSZTYN

wyznacza się termin do ich uregulowania na dzień 20.03.2019 r.

Jednocześnie informuje, że nie uregulowanie zaległych składek do dnia 20.03.2019 r. spowoduje nie wykupienie przez Klub licencji dla zawodnika i wykreślenie z listy członków zwyczajnych.

Terminem ostatecznym przedłużenia licencji jest dzień 31.03.2019r.

                                                                                                                  Zarząd            MTP Kormoran