Uchwała nr 4/2017 z dnia 16.10.2017 r.

Załącznik nr 2 do Protokołu nr 2 z dnia 16.10.2017 r.

UCHWAŁA nr 4/2017 z dnia 16.10.2017 r.
z Posiedzenia Zarządu
Miejskiego Towarzystwa Pływackiego KORMORAN Olsztyn

W dniu 16.10.2017 r. Zarząd MTP KORMORAN Olsztyn podjął Uchwałę nr 4 z dnia 16.10.2017 r. w sprawie opłat członkowskich za zawodników Klubu, tj. pozostawiono w dotychczasowej, niezmienionej postaci, tj.:
1) miesięczne opłaty za zawodnika, wynoszą: 80 zł (SP klasa IV), 110 zł (pozostali), a w przypadku rodzeństwa 160 zł,
2) ww. opłaty obowiązują przez cały rok kalendarzowy, tj. przez 12 miesięcy.

W głosowaniu wzięło udział 7 Członków Zarządu, z których:
za – 7 osób
przeciw – 0
wstrzymało się – 0

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dodaj komentarz