Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok.

Poniżej zamieszczone jest sprawozdanie merytoryczne z działalności MTP Kormoran Olsztyn za rok 2019.

Sprawozdanie