Sprawozdanie Merytoryczne z działalności stowarzyszenia “MTP Kormoran” za rok 2017

Sprawozdanie 2017 w formacie PDF