REKRUTACJA DO IV KLASY SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO O PROFILU PŁYWANIE