INFORMACJA ZARZĄDU

Zarząd MTP Kormoran informuje, że zgodnie z podjętą uchwałą z dnia 25.03.2020 r. składka członkowska (dziecka), za miesiąc kwiecień 2020 r. nie będzie pobierana. Wszystkie składki dotychczas zapłacone za miesiąc kwiecień zostaną zaksięgowane na poczet miesiąca kolejnego, nieopłaconego.

Z poważaniem                                                                                                              

Zarząd MTP Kormoran