INFORMACJA ZARZĄDU

Zarząd MTP Kormoran informuje, że zgodnie z podjętą uchwałą z dnia 05.05.2020 r. składka członkowska (dziecka), za miesiąc maj 2020r. oraz kolejne w których nie będą się odbywały treningi, zostaje umorzona i nie będzie pobierana.

Z poważaniem
Zarząd MTP Kormoran