INFORMACJA ZARZĄDU

Zarząd MTP Kormoran informuje, że zgodnie z podjętą uchwałą z dnia 15.10.2020 r. członkowie, którzy nie wpłacą składki członkowskiej do dnia 20.10.2020r. zostaną wykreśleni z listy członków

W głosowaniu wzięło udział 5 Członków Zarządu, z których:
za – 5 osoby
przeciw – 0
wstrzymało się – 0

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.10.2020r.