INFORMACJA ZARZĄDU

Zarząd MTP Kormoran informuje, że w związku z przywróceniem treningów pływania, od miesiąca czerwca 2020r. płatność składek członkowskich zawodników zostaje przywrócona. Wysokość opłat obowiązuje na dotychczasowych zasadach, które obowiązują od dnia 01-01-2020r.:

1) miesięczna opłata za zawodnika – 90 zł (SP klasa IV), 130 zł (pozostali), 180 zł (rodzeństwo)

2) opłaty obowiązują przez cały rok kalendarzowy.