Pływam i dbam o zdrowie

Od dawna wiadomo, że pływanie wpływa bardzo dobrze na rozwój i zdrowie naszych dzieci ... zobacz więcej »

Rywalizacja

Lista zawodów gdzie klubowicze rywalizują ... zobacz więcej »

Zarejestruj się

Klubowiczów MTP KORMORAN w Olsztynie zapraszamy do rejestracji ... zobacz więcej »

Rekordy

Zobacz listę rekordów naszych klubowiczów zobacz więcej »

Wyniki naboru do klas sportowych o profilu pływanie

W dniu 5 kwietnia 2014 odbył się egzamin kwalifikacyjny ... zobacz więcej »

 

Komunikat Organizacyjny Grand Prix MTP Kormoran w roku szkolnym 2014/2015

GRAND PRIX MTP KORMORAN OLSZTYN

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 1. Organizator: Miejskie Towarzystwo Pływackie Kormoran w Olsztynie
 2. Miejsce zawodów: Pływalnia OSiR, ul Głowackiego 27
 3. Terminy zawodów: 18.10.2014, 15.11.2014, 17.01.2015, 28.02.2015, 18.04.2015, 9.05.2015
 4. Uczestnicy i sposób przeprowadzenia zawodów.
  W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy Miejskiego Towarzystwa Pływackiego Kormoran:
 • Kategoria I – Uczniowie klas VI
 • Kategoria II – Uczniowie klas V
 • Kategoria III – Uczniowie klas IV
  Zawody rozgrywane są seriami na czas.
 1. Konkurencje:
L.p. Data Klasa IV Klasa V i VI
18.10.2014 50 m st. grzbietowym50 m st. dowolnym 50 m st. motylkowym50 m st. grzbietowym

50 m st. klasycznym

50 m st. dowolnym

15.11.2014 50 m st. grzbietowym50 m st. klasycznym

50 m st. dowolnym

50 m st. motylkowym50 m st. grzbietowym

50 m st. klasycznym

50 m st. dowolnym

17.01.2015 25 m st. motylkowym50 m st. grzbietowym

50 m st. klasycznym

50 m st. dowolnym

100 m st. zmiennym100 m st. dowolnym
28.02.2015 25 m st. motylkowym50 m st. grzbietowym

50 m st. klasycznym

50 m st. dowolnym

100 m st. grzbietowym100 m st. klasycznym
18.04.2015 25 m st. motylkowym50 m st. grzbietowym

50 m st. klasycznym

50 m st. dowolnym

200 m st. zmiennym
9.05.2015 25 m st. motylkowym50 m st. grzbietowym

50 m st. klasycznym

50 m st. dowolnym

200 m st. dowolnym

 

 1. Klasyfikacja końcowa:

W końcowej klasyfikacji zwyciężą zawodnicy, którzy uzyskali największą ilość punktów wg tabeli wielobojowej za 16 wyników ( klasa IV) i 10 najlepszych wyników ( klasy V i VI). W klasyfikacji będą brani pod uwagę zawodnicy którzy wystartowali minimum w 12 konkurencjach ( klasa IV) i w 8 konkurencjach ( klasy V i VI).

Uchwała Zarządu MTP Kormoran Nr 20/09/2014 z dnia 09.09.2014 r.

Załącznik Nr 5

do protokołu posiedzenia

Zarządu MTP „Kormoran”

z dnia 09.09.2014 r.

 

Uchwała Nr 20/09/2014 z dnia 09.09.2014 r.

Miejskiego Towarzystwa Pływackiego “Kormoran”

Zarząd Miejskiego Towarzystwa Pływackiego „Kormoran”, na podstawie § 7 statutu podjął Uchwałę Nr 20/09/2014 w sprawie wykreślenia z listy członków zwyczajnych MTP Kormoran Olsztyn osób, które na dzień 09.09.2014 r. nie dokonały opłaty składki członkowskiej – wg. listy stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Powyższa uchwała została podjęta w trybie §7 i §19 ust. 1 pkt 1 statutu MTP Kormoran Olsztyn, który stanowi, że członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesiące.

Na podstawie § 19 ust. 3 osoba wykluczona lub skreślona przez Zarząd, ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Uchwała wchodzi w z dniem podpisania.

 

Przewodnicząca poddała głosowaniu treść ww. uchwały Nr 20/09/2014:

za: 6 głosów

przeciw: „0”

wstrzymało się: „0”

 

Powołania do Kadry Narodowej Juniorów

Jest nam niezwykle miło poinformować, że zawodnicy naszego klubu zostali powołani do Kadry Narodowej Juniorów na okres od 1.09.2014 do 31.03.2015.

W kadrze znaleźli się:

Zoja Sinitchine

Julia Święcka

Żaklina Wikieł

Maria Żemajtis

Bartłomiej Koziejko

Krzysztof Oller

Jędrzej Wąsowski

Alan Chodań

Radosław Sinitchine

Karol Zbutowicz

Trenerami zawodników są Agnieszka Kozłowska i Tomasz Grabysa.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!

Sekcja Piłki Wodnej MTP Kormoran zaprasza na treningi!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na treningi piłki wodnej, które rozpoczną się już  w październiku 2014.

Zajęcia będą odbywać się we wtorki i w czwartki o godzinie 18.30 na Aquasferze.

pilka wodna2

Piłka wodna to zespołowa dyscyplina sportu (gra drużynowa), uprawiana na całym świecie – zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn – w której biorą udział dwie ekipy po 7 zawodników każda (w tym bramkarz).

Zawody piłki wodnej (mecz) rozgrywane są w basenie pływackim o głębokości wody minimum 180 cm, w którym wyznacza się pole gry o wymiarach 20 m × 30 m oraz ustawia bramki o wymiarach 3 m × 0,9 m. Celem gry jest wrzucenie – wyłącznie za pomocą rąk – piłki średnicy 21,6 – 22,6 cm do bramki przeciwnika. O zwycięstwie decyduje większa liczba zdobytych goli.

Od 1900 znajduje się w programie letnich igrzysk olimpijskich i jest uprawiana w ponad 100 państwach świata. Największą popularnością cieszy się głównie w Europie, w szczególności na Węgrzech, w Serbii, Chorwacji, Czarnogórze, Hiszpanii i we Włoszech.

II MIstrzostwa Olsztyna klas drugich

logo_z_listkiem

Miasto Olsztyn dofinansowało organizację zawodów – II Mistrzostwa Klas Drugich w Pływaniu w kwocie 3000 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup medali i nagród pamiątkowych dla uczestników zawodów