Pływam i dbam o zdrowie

Od dawna wiadomo, że pływanie wpływa bardzo dobrze na rozwój i zdrowie naszych dzieci ... Więcej »

Rywalizacja

Lista zawodów gdzie klubowicze rywalizują ... Więcej »

Zarejestruj się

Klubowiczów MTP KORMORAN w Olsztynie zapraszamy do rejestracji ... Więcej »

Rekordy

Zobacz listę rekordów naszych klubowiczów Więcej »

 

Liga klas III

Zdjęcia z 
II rundy pływackiej ligi klas III

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY I Liga Pływacka Klas III

Opłaty licencyjne

Miejskiego Towarzystwa Pływackiego KORMORAN Olsztyn

Zarząd MTP KORMORAN Olsztyn przypomina o obowiązku w opłacaniu  składek członkowskich na rzecz stowarzyszenia.

W związku z licznymi zaległościami w regulowaniu:

1)      składek członkowskich za zawodników,

2)      składek członków zwyczajnych MTP KORMORAN OLSZTYN

wyznacza się termin do ich uregulowania na dzień 20.03.2019 r.

Jednocześnie informuje, że nie uregulowanie zaległych składek do dnia 20.03.2019 r. spowoduje nie wykupienie przez Klub licencji dla zawodnika i wykreślenie z listy członków zwyczajnych.

Terminem ostatecznym przedłużenia licencji jest dzień 31.03.2019r.

                                                                                                                  Zarząd            MTP Kormoran

Uchwała nr 4/2017 z dnia 16.10.2017 r.

Załącznik nr 2 do Protokołu nr 2 z dnia 16.10.2017 r.

UCHWAŁA nr 4/2017 z dnia 16.10.2017 r.
z Posiedzenia Zarządu
Miejskiego Towarzystwa Pływackiego KORMORAN Olsztyn

W dniu 16.10.2017 r. Zarząd MTP KORMORAN Olsztyn podjął Uchwałę nr 4 z dnia 16.10.2017 r. w sprawie opłat członkowskich za zawodników Klubu, tj. pozostawiono w dotychczasowej, niezmienionej postaci, tj.:
1) miesięczne opłaty za zawodnika, wynoszą: 80 zł (SP klasa IV), 110 zł (pozostali), a w przypadku rodzeństwa 160 zł,
2) ww. opłaty obowiązują przez cały rok kalendarzowy, tj. przez 12 miesięcy.

W głosowaniu wzięło udział 7 Członków Zarządu, z których:
za – 7 osób
przeciw – 0
wstrzymało się – 0

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nabór do klas sportowych 2019r.Zasady i regulamin rekrutacji w poniższym linku

Rekrutacja 2019 r.