Rywalizacja

Lista zawodów gdzie klubowicze rywalizują ... zobacz więcej »

Zarejestruj się

Klubowiczów MTP KORMORAN w Olsztynie zapraszamy do rejestracji ... zobacz więcej »

Rekordy

Zobacz listę rekordów naszych klubowiczów zobacz więcej »

Pływam i dbam o zdrowie

Od dawna wiadomo, że pływanie wpływa bardzo dobrze na rozwój i zdrowie naszych dzieci ... zobacz więcej »

 

Gdyńskie Delfinarium

IMG_3211

W dniu 10 października 2015 odbyła się kolejna edycja Gdyńskiego Delfinarium W zawodach brali zawodnicy z gimnazjum i liceum.

Medale zdobyli:

Ewa Jaszczuk – złoty medal – 100 m st. motylkowym

Krzysztof Oller – złoty medal – 100 m st. motylkowym

Ewa Jaszczuk – brązowy medal – 100 m st. grzbietowym

Żaklina Wikieł – srebrny medal – 100 m st. klasycznym

Maria Chrostowska – brązowy medal – 100 m st. klasycznym

Jędrzej Walaszek – srebrny medal – 100 m st. klasycznym

Rafał Komar – srebrny medal – 100 m st. klasycznym

Krystian Porbacki – brązowy medal – 100 m st. klasycznym

Szymon Lipiński – srebrny medal – 100 m st. dowolnym

Sztafeta 4×50 m st. dowolnym w składzie Oliwier Gier, Krzysztof Oller, Jędrzej Walaszek i Maciej Bruździak – srebrny medal

Sztafeta 4×50 m st. dowolnym w składzie Jakub Mościcki, Szymon Lipiński, Kacper Jurczak, Marceli Bałdyga – srebrny medal

Gratulujemy !!!

Pełne wyniki dostępne na www.megatiming.pl

Terminy Grand Prix MTP KORMORAN w roku szkolnym 2015/2016

kormlogonowe
 
Termin
Konkurencje IV klasa
Konkurencje V i VI klasa
117.10.201550 m st. grzbietowym
50 m st. dowolnym
50 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
50 m st. klasycznym
50 m st. dowolnym
221.11.20550 m st. grzbietowym
50 m st. klasycznym
50 m st. dowolnym
50 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
50 m st. klasycznym
50 m st. dowolnym
316.01.201625 m st. motylkowym
50 m st. grzbietowym
50 m st. klasycznym
50 m st. dowolnym
100 m st. dowolnym
100 m st. zmiennym
427.02.201625 m st. motylkowym
100 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
50 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
516.04.2016200 m st. dowolnym
100 m st. grzbietowym
200 m st. dowolnym
100 m t. grzbietowym
614.05.2016100 m st. zmiennym
50 m st. dowolnym
200 m st. zmiennym
50 m st. dowolnym

Informacja Zarządu Klubu

Olsztyn, dnia 10.09.2015 r.

Stowarzyszenie MTP ”Kormoran”
ul. Głowackiego 27,
10-563 Olsztyn

 

ZAPROSZENIE

Działając jako Prezes MTP ”Kormoran” na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Miejskiego Towarzystwa Pływackiego Kormoran w Olsztynie, zapraszam na Walne Zebranie Członków Miejskiego Towarzystwa Pływackiego Kormoran w Olsztynie, które odbędzie się 28 września 2015 r. o godz. 19:15 ,w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie ul. Kościuszki 70 (stołówka szkolna).
Drugi termin 28 września 2015 r. godz. 19.30 w Szkole Podstawowej nr 2 w Olsztynie ul. Kościuszki 70 (stołówka szkolna).
Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Prezydium zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Przedstawienie zmian statutu MTP Kormoran Olsztyn.
8. Głosowanie nad przyjęciem poprawek do statutu MTP Kormoran Olsztyn.
9. Wybór członków Zarządu MTP Kormoran Olsztyn.
10. Wybór członków Komisji Rewizyjnej MTP Kormoran Olsztyn.
11. Pierwsze posiedzenie Zarządu MTP Kormoran Olsztyn – wybór prezesa, wiceprezesa i sekretarza Zarządu.
12. Wystąpienie nowo wybranego prezesa MTP Kormoran Olsztyn.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie zebrania.

Proszę o potwierdzenie otrzymania zaproszenia na adres: klub@mtpkormoran.pl

Zarząd MTP Kormoran

Prezes MTP Kormoran
Olsztyn
Izabela Chodań

Informacja Zarządu Klubu

Zarząd MTP Kormoran Olsztyn informuje, że uchwałą nr 8/09/2015 r. z dnia 07.09.2015 r. unieważniono uchwałę nr 4/05/2015 z dnia 2015 r. w sprawie jednorazowej składki za lipiec 2015 r. w związku z późnym przekazaniem informacji do wiadomości.

Informacja Zarządu Klubu

Zarząd MTP Kormoran Olsztyn uprzejmie informuje, że:

 

1.  uchwałą nr 3/05/2015 z dnia 20.05.2015 r. wydłużono okres składkowy za zawodnika do miesiąca lipca każdego roku kalendarzowego,

Zarząd MTP Kormoran Olsztyn wyjaśnia, że składka za wydłużony okres składkowy, tj. lipiec każdego roku kalendarzowego dotyczy wyłącznie zawodników uczestniczących w tym miesiącu w treningach klubowych.

2. uchwałą nr 4/05/2015 z dnia 20.05.2015 r. ustalono jednorazową składkę za lipiec 2015 r. w wysokości 100 zł za zawodników uczących się w gimnazjum, liceum i starszych,

 

2.uchwałą nr 5/05/2015 z dnia 20.05.2015 r. dokonano zmiany wysokości mieisęcznej składki za zawodnika, tj. w kwocie 110 zł za osobę i w kwocie 160 zł za rodzeństwo. Zmiana obowiązuje od wrzesnia 2015 r.

 

Powyższe zmiany spowodowane są rozwojem Klubu MTP Kormoran Olsztyn i związany z tym wzrost kosztów stałych.

 

Jednocześnie Zarząd MTP Kormoran Olsztyn przypomina o konieczności dokonywania corocznych wpłat kwoty  20 zł tytułem prznależności klubowej jako członek zwyczajny.

 

Uwaga!

Zawodnik MTP Kormoran Olsztyn nie jest członkiem zwyczajnym.