Pływam i dbam o zdrowie

Od dawna wiadomo, że pływanie wpływa bardzo dobrze na rozwój i zdrowie naszych dzieci ... Więcej »

Rywalizacja

Lista zawodów gdzie klubowicze rywalizują ... Więcej »

Zarejestruj się

Klubowiczów MTP KORMORAN w Olsztynie zapraszamy do rejestracji ... Więcej »

Rekordy

Zobacz listę rekordów naszych klubowiczów Więcej »

 

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków MTP Kormoran Olsztyn – 22.10.2020 – ODWOŁANE !!!

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Olsztynie, planowane na dzień 22.10.2020 Walne Zgromadzenie MTP Kormoran Olsztyn zostaje odwołane. O nowym terminie Zarząd będzie informował na bieżąco.

Zarząd MTP Kormoran Olsztyn

Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok.

Poniżej zamieszczone jest sprawozdanie merytoryczne z działalności MTP Kormoran Olsztyn za rok 2019.

Sprawozdanie

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków MTP Kormoran Olsztyn – 22.10.2020 – ważne informacje !!!

W związku z dynamicznymi zmianami w zakresie sytuacji epidemiologicznej i wejściu miasta Olsztyna do czerwonej strefy, Zarząd MTP Kormoran Olsztyn przekazuje następujące informacje w związku z organizacją Walnego Zgromadzenia w dniu 22.10.2020:

  • zmiana miejsca Zgromadzenia na Olsztyn, ul. Szarych Szeregów 5 – siedziba OSM Olsztyn (wejście od strony targowiska miejskiego), parter – pokój 10,
  • wejście uczestników pojedynczo, głosowanie m.in. nad przyjęciem poprawek do Statutu po uprzednim podpisaniu listy obecności,
  • wolne wnioski w formie pisemnej, składane podczas Zgromadzenia po uprzednim ich przygotowaniu,
  • odpowiedzi Zarządu na wolne wnioski zamieszczone będą na stronie internetowej Klubu.

INFORMACJA ZARZĄDU

Zarząd MTP Kormoran informuje, że zgodnie z podjętą uchwałą z dnia 15.10.2020 r. członkowie, którzy nie wpłacą składki członkowskiej do dnia 20.10.2020r. zostaną wykreśleni z listy członków

W głosowaniu wzięło udział 5 Członków Zarządu, z których:
za – 5 osoby
przeciw – 0
wstrzymało się – 0

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.10.2020r.

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków MTP Kormoran Olsztyn – 22.10.2020 – projekt zmiany Statutu

Podczas Walnego Zgromadzenia MTP Kormoran Olsztyn przedstawione zostaną propozycje zmiany Statutu. Projekt, z naniesionymi zmianami poniżej:

Projekt nowego Statutu MTP Kormoran